Hoa Trên Mây Hướng dẫn Hướng Dẫn Đăng Nhập Dành Cho Các Bạn Thành Viên Đặc Biệt Ở Web Cũ

Hướng Dẫn Đăng Nhập Dành Cho Các Bạn Thành Viên Đặc Biệt Ở Web Cũ

Hướng Dẫn Đăng Nhập Dành Cho Các Bạn Thành Viên Đặc Biệt Ở Web Cũ

Chú ý: Dữ liệu của web mới chỉ ghi nhận thông tin của các bạn Thành Viên Đặc Biệt ở web cũ. Do đó, các bạn nào đã hết hạn thành viên đặc biệt vui lòng đăng ký mới nhé. Bài viết này chỉ hướng dẫn dành cho các bạn còn hạn Thành Viên Đặc Biệt ở web cũ để lấy lại mật khẩu.

Cách kiểm tra còn hạn thành viên ở web cũ thì các bạn vào lại web cũ để kiểm tra, link vào lại như bên dưới: 

https://www.vuonhoatrenmay.com/forum.php

Đối với các bạn thành viên đặc biệt ở web cũ, các bạn cần làm như sau để đăng nhập.

1/ Các bạn click vào Nút Đăng Nhập và chọn Quên Mật Khẩu như hình:

2/ Điền địa chỉ email của các bạn ở web cũ vào. Chú ý là phải điền CHÍNH XÁC địa chỉ email nhé, không điền vào username ở web cũ vì web mới chỉ nhớ được email của các bạn thôi.

Nếu quên email của các bạn thì các bạn vào lại web cũ để coi lại email nhé:

https://www.vuonhoatrenmay.com/forum.php

3/ Sau đó hệ thống sẽ gửi password đăng nhập vào địa chỉ email bạn đã cung cấp.

4/ Đăng nhập bằng cách đánh lại địa chỉ email và password đã gửi qua email.

5/ Sau khi thành công, các bạn Thành Viên Đặc Biệt sẽ thấy được thời gian hiển thị là Thành Viên Đặc Biệt của mình để đọc các chương khóa ở web mới.

6/ Nếu bạn nào bị lỗi khi nhập email, báo không tồn tại email thì vui lòng liên hệ lại fanpage để admin kỹ thuật xử lý nhé.

 

Trả lời