4.6
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Ân Ái Show Ngập MặtĐiểm số 4.6/5* Tổng số 5 vote
Thứ hạng
33rd. Tổng 8.6K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Sở Mị, Tiêu Thấm