4.8
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Bất Lộ Thanh SắcĐiểm số 4.8/5* Tổng số 9 vote
Thứ hạng
79th. Tổng 20.8K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Sầm Lộ Bạch, Khương Chiếu Tuyết