5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Bất Lộ Thanh SắcĐiểm số 5/5* Tổng số 1 vote
Thứ hạng
83rd. Tổng 1.3K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Sầm Lộ Bạch, Khương Chiếu Tuyết