5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Đại Quận Chúa, Tiểu Quận MãĐiểm số 5/5* Tổng số 7 vote
Thứ hạng
26th. Tổng 25.8K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Bạch Nhược Hiên, Thụy Triều Tích