5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Đại Quận Chúa, Tiểu Quận MãĐiểm số 5/5* Tổng số 3 vote
Thứ hạng
28th. Tổng 9.1K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Bạch Nhược Hiên, Thụy Triều Tích