5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Đối Tượng Ám Sát Là Hồ LyĐiểm số 5/5* Tổng số 2 vote
Thứ hạng
65th. Tổng 382 lượt xem
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Phi Hoa, Trữ Thanh Ngưng