5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Đối Tượng Ám Sát Là Hồ LyĐiểm số 5/5* Tổng số 3 vote
Thứ hạng
64th. Tổng 3.3K lượt xem
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Phi Hoa, Trữ Thanh Ngưng