5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Giáng ĐầuĐiểm số 5/5* Tổng số 2 vote
Thứ hạng
49th. Tổng 5.9K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Trầm Linh, Trầm Liên