5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Giáng ĐầuĐiểm số 5/5* Tổng số 1 vote
Thứ hạng
45th. Tổng 0.9K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Trầm Linh, Trầm Liên