4.8
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Kết Cục Của Chúng TaĐiểm số 4.8/5* Tổng số 6 vote
Thứ hạng
96th. Tổng 12.5K lượt xem
Tác giả
Thể loại
Nhân vật
Hạ Thiên Tước x Biện Hinh Đồng