5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Luyện Dược Sư Chuyên Chúc Của Nữ ThầnĐiểm số 5/5* Tổng số 1 vote
Thứ hạng
97th. Tổng 715 lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Phó Thanh Lang, Lăng Trưng Âm