4.7
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Nhật Ký Bẻ Cong Thục NữĐiểm số 4.7/5* Tổng số 3 vote
Thứ hạng
83rd. Tổng 18.3K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Chung Hiểu Âu, Cố Minh, Mộc Dao, Quan Dĩ Đồng