5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Vợ tôi là Bang chủĐiểm số 5/5* Tổng số 7 vote
Thứ hạng
44th. Tổng 20K lượt xem
Tên khác
Vợ tôi là chị đại
Tác giả
Thể loại
Nhân vật
Điền Tú Chân, Cổ Tịnh