5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Xuyên Thành Nữ Phụ Tai TiếngĐiểm số 5/5* Tổng số 2 vote
Thứ hạng
48th. Tổng 5.8K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Khuyết Dĩ Ngưng, Cố Sơn Tuyết