Thành Viên Đồng
50k hoặc 2$

Quyền lợi: Xem chương truyện VIP Hiệu lực: 01 tháng

 
Thành Viên Bạc
125k hoặc 5$

Quyền lợi: Xem chương truyện VIP Hiệu lực: 03 tháng

Thành Viên Vàng
200k hoặc 8$

Quyền lợi: Xem chương truyện VIP Hiệu lực: 06 tháng

Thành Viên Kim Cương
380k hoặc 15.2$

Quyền lợi: Xem chương truyện VIP Hiệu lực: 12 tháng