Hoa Trên Mây Hướng dẫn Hướng Dẫn Đăng Ký Đọc Chương Khóa Dành Cho Các Bạn Mới

Hướng Dẫn Đăng Ký Đọc Chương Khóa Dành Cho Các Bạn Mới

Hướng Dẫn Đăng Ký Đọc Chương Khóa Dành Cho Các Bạn Mới

Để đọc các chương khóa các bạn cần nâng cấp thành viên. Khi đăng ký và đăng nhập các bạn sẽ thấy Menu “Nâng Cấp Thành Viên”. Các bạn làm theo từng bước hướng dẫn ở đó nhé. 

Sau khi chuyển khoản vào tài khoản trong Google Form và điền Form, BQT sẽ kiểm tra và duyệt bạn đọc được các chương khóa. Nick được duyệt thành công sẽ có thông báo thời hạn đọc chương khóa đến các bạn và các bạn biết mình đã đăng ký thành công.

Đối với các bạn muốn nạp thẻ cào, tụi mình sẽ viết hướng dẫn bổ sung sau ở trang này nhé.

Trả lời

1 Bình luận