Hoa Trên Mây Hướng dẫn Hướng Dẫn Đăng Ký Đọc Chương Khóa Dành Cho Các Bạn Mới

Hướng Dẫn Đăng Ký Đọc Chương Khóa Dành Cho Các Bạn Mới

Hướng Dẫn Đăng Ký Đọc Chương Khóa Dành Cho Các Bạn Mới

Để đọc các chương khóa các bạn cần nâng cấp thành viên bằng cách Donate trên tinh thần tự nguyện vì các truyện trên web hầu hết đã có bản dịch thô khác ở trên mạng rồi. Có các cách như sau để các bạn xem xét nhé.

  1. Khi đăng ký và đăng nhập các bạn vào mục Nâng Cấp Thành Viên theo Link sau:
  2. Link: https://www.hoatrenmay.com/nang-cap-thanh-vien/
  3. Các bạn chọn mua thẻ cào mệnh giá 50.000 đồng tương đương với 1 tháng. Điền đầy đủ và đúng thông tin vào thì hệ thống tự động DUYỆT.

2. Các bạn mua truyện trên trang POPO và Tấn Giang để ủng hộ tác giả mà team yêu thích. Các tác giả sau đây   các bạn có thể xem xét mua truyện để ủng hộ. Sau khi mua xong các bạn vui lòng liên hệ fanpage để cung cấp hình ảnh thể hiện đã mua truyện để được nâng cấp thành viên bạn nhé. Thời hạn nâng cấp sẽ tùy theo mức mà bạn đã chi ra để mua và quyết định của bên mình nhé.

Link POPO:

https://www.popo.tw/users/stoored520

https://www.popo.tw/users/fannwn77

https://www.popo.tw/users/abcting0818

https://www.popo.tw/users/yuri1999

Tấn Giang: Các tác giả bao gồm: Minh Dã, Ninh Viễn, Tam Nguyệt Đồ Đằng, Tam Nguyệt Xuân Quang Bất Lão,

https://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=234366

https://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=290350

https://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1831644

https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=6301453

 

Trả lời

1 Bình luận