5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Làm CànĐiểm số 5/5* Tổng số 6 vote
Thứ hạng
82nd. Tổng 18.6K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Đường Nhược Dao, Tần Ý Nùng