5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Cạm Bẫy Ôn NhuĐiểm số 5/5* Tổng số 6 vote
Thứ hạng
73rd. Tổng 14.2K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Khương Chi Chu (Thẩm Tinh Hà), Giang Thanh Mộng