5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Ta Là Tiểu Bạch, Đến Từ Đào Hoa NguyênĐiểm số 5/5* Tổng số 6 vote
Thứ hạng
N/A. Tổng 7.4K lượt xem
Nhân vật
Hách Liên Tiểu Bạch, Hướng Linh Băng