4.7
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Cô giáo à, “chỉ” em điĐiểm số 4.7/5* Tổng số 11 vote
Thứ hạng
46th. Tổng 30.3K lượt xem
Dịch giả
Nhân vật
Tạ Lan x Lương Tùng