4.9
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Cô giáo, người ta xin…từ bỏ.Điểm số 4.9/5* Tổng số 16 vote
Thứ hạng
34th. Tổng 38.9K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Nhân vật
Cố Hoài Ca x Chử Nịnh