4.8
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Cô giáo, người ta xin…từ bỏ.Điểm số 4.8/5* Tổng số 11 vote
Thứ hạng
63rd. Tổng 14.6K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Nhân vật
Cố Hoài Ca x Chử Nịnh