5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Đối thủ một mất một còn có chút ngọtĐiểm số 5/5* Tổng số 3 vote
Thứ hạng
27th. Tổng 9.5K lượt xem