5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
[Futa] DụĐiểm số 5/5* Tổng số 1 vote
Thứ hạng
N/A. Tổng 7.3K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Chu Ảnh, Trương Tâm Nhược, Chu Uyển Nhu, Tương Tinh Nhược