5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Khanh Duyệt Quân TâmĐiểm số 5/5* Tổng số 4 vote
Thứ hạng
76th. Tổng 7.8K lượt xem
Tác giả
Nhân vật
Lý Nhiễm (Công chúa) và Sở Oản (Kỹ nữ)