4.1
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Khuyên Bảo Học Tập (25+)Điểm số 4.1/5* Tổng số 37 vote
Thứ hạng
10th. Tổng 90.5K lượt xem
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Tần Hoan x Tả Thanh Xán