4.8
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Khuyên Bảo Học Tập (25+)Điểm số 4.8/5* Tổng số 12 vote
Thứ hạng
26th. Tổng 9.8K lượt xem
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Tần Hoan x Tả Thanh Xán