4.9
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Khuyên Bảo Học Tập (25+)Điểm số 4.9/5* Tổng số 15 vote
Thứ hạng
56th. Tổng 14.9K lượt xem
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Tần Hoan x Tả Thanh Xán