5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Lớp Trưởng Đại Nhân Cái Gì, Ghét Nhất!Điểm số 5/5* Tổng số 1 vote
Thứ hạng
39th. Tổng 1.1K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Hùng Tư Lộ, Ôn Hội Niên