4.4
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Lớp Trưởng Đại Nhân Cái Gì, Ghét Nhất!Điểm số 4.4/5* Tổng số 5 vote
Thứ hạng
N/A. Tổng 12K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Hùng Tư Lộ, Ôn Hội Niên