4.3
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Lớp Trưởng Đại Nhân Cái Gì, Ghét Nhất!Điểm số 4.3/5* Tổng số 4 vote
Thứ hạng
74th. Tổng 8.7K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Hùng Tư Lộ, Ôn Hội Niên