5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Trong Bùn Lầy Hoa Cũng NởĐiểm số 5/5* Tổng số 8 vote
Thứ hạng
56th. Tổng 6.4K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Văn Vịnh Sam x Từ Lộ