4.4
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Tỷ Tỷ Mạnh MẽĐiểm số 4.4/5* Tổng số 7 vote
Thứ hạng
10th. Tổng 26.8K lượt xem
Tên khác
Tỷ tỷ mạnh mẽ
Thể loại
Nhân vật
Hiện Đại