4.6
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Tỷ Tỷ Mạnh MẽĐiểm số 4.6/5* Tổng số 14 vote
Thứ hạng
30th. Tổng 50K lượt xem
Tên khác
Tỷ tỷ mạnh mẽ
Thể loại
Nhân vật
Hiện Đại