5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Tỷ Tỷ Mạnh MẽĐiểm số 5/5* Tổng số 6 vote
Thứ hạng
4th. Tổng 14K lượt xem
Tên khác
Tỷ tỷ mạnh mẽ
Thể loại
Nhân vật
Hiện Đại