4.8
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Chiếm ĐoạtĐiểm số 4.8/5* Tổng số 5 vote
Thứ hạng
N/A. Tổng 10.3K lượt xem
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Quý Phồn Truất x Tịch Triệu Sơ