4.9
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Động LòngĐiểm số 4.9/5* Tổng số 16 vote
Thứ hạng
40th. Tổng 33.4K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Sở Lan x Cố Thiển