4.7
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Khẽ XoaĐiểm số 4.7/5* Tổng số 15 vote
Thứ hạng
13th. Tổng 78.9K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Phó Tử Ngọc x Hàn Nguyệt Tịch