4.8
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
[H+] Giai đoạn cách lyĐiểm số 4.8/5* Tổng số 17 vote
Thứ hạng
14th. Tổng 42.5K lượt xem
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Tang Minh Hĩ & Trương Lan Tâm