4.6
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Thực Tủy Tri Vị (Đã Beta Xong)Điểm số 4.6/5* Tổng số 32 vote
Thứ hạng
6th. Tổng 86.9K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Tân Vi, Hạ Thanh Đường