5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Thực Tủy Tri VịĐiểm số 5/5* Tổng số 2 vote
Thứ hạng
38th. Tổng 1.1K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Tân Vi, Hạ Thanh Đường