4.9
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Thực Tủy Tri Vị (Đã Beta Xong)Điểm số 4.9/5* Tổng số 14 vote
Thứ hạng
4th. Tổng 40.3K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Tân Vi, Hạ Thanh Đường