5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Đại Giá Thế Tử PhiĐiểm số 5/5* Tổng số 2 vote
Thứ hạng
N/A. Tổng 10.5K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Lục Phương Đình, Tô Thê Thê