5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Kỳ LânĐiểm số 5/5* Tổng số 4 vote
Thứ hạng
N/A. Tổng 11.1K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Xa Tiệp x Kỳ Tranh