5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Nhân Duyên Sai ĐúngĐiểm số 5/5* Tổng số 6 vote
Thứ hạng
38th. Tổng 8K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Tiểu thụ giàu có quyền lực x Đầu bếp công nhỏ tuổi