4.7
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Không Kịp ThờiĐiểm số 4.7/5* Tổng số 18 vote
Thứ hạng
13th. Tổng 82.1K lượt xem
Tác giả
Thể loại
Nhân vật
Cận Thanh Hủ x Lâm Quan