4.9
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Không Kịp ThờiĐiểm số 4.9/5* Tổng số 16 vote
Thứ hạng
17th. Tổng 56.3K lượt xem
Tác giả
Thể loại
Nhân vật
Cận Thanh Hủ x Lâm Quan