5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Quy Tắc NgầmĐiểm số 5/5* Tổng số 1 vote
Thứ hạng
31st. Tổng 8.7K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Tiêu Mạc Ngôn, Hạ Linh Doanh