5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Ngoại Vi NữĐiểm số 5/5* Tổng số 6 vote
Thứ hạng
43rd. Tổng 17.1K lượt xem
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Tư Miên ( futa ) x Ngụy Dĩ Hiểu ( girl )