5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Ngoại Vi NữĐiểm số 5/5* Tổng số 5 vote
Thứ hạng
37th. Tổng 8.3K lượt xem
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Tư Miên ( futa ) x Ngụy Dĩ Hiểu ( girl )