5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Nữ tướng quân và tiểu phúc thêĐiểm số 5/5* Tổng số 3 vote
Thứ hạng
31st. Tổng 23.3K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Tư Mã Vân, Thẩm Chiêu Tuyết