4.6
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Nữ tướng quân và tiểu phúc thêĐiểm số 4.6/5* Tổng số 9 vote
Thứ hạng
33rd. Tổng 42.7K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Tư Mã Vân, Thẩm Chiêu Tuyết