5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Nữ tướng quân và tiểu phúc thêĐiểm số 5/5* Tổng số 2 vote
Thứ hạng
39th. Tổng 8K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Tư Mã Vân, Thẩm Chiêu Tuyết