5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Vợ BossĐiểm số 5/5* Tổng số 4 vote
Thứ hạng
N/A. Tổng 5.8K lượt xem
Dịch giả
Nhân vật
Úc Nghiễn x Tiểu Hiên và nam phụ: Thủ Lĩnh