5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Yêu như thế. Hận cũng như thế.Điểm số 5/5* Tổng số 11 vote
Thứ hạng
57th. Tổng 24.9K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Lâm Dật Thanh x Hạ Tiểu Mãn