5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Nữ Vương Bá Đạo, Tha Cho Tôi Đi MàĐiểm số 5/5* Tổng số 4 vote
Thứ hạng
53rd. Tổng 698 lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Tạ Lê và Hàn Á