5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Trên Trời Rơi Xuống Cái Đổng quý phiĐiểm số 5/5* Tổng số 2 vote
Thứ hạng
N/A. Tổng 2K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Thường Nhạc, Đổng Tiểu Uyển