5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Điện Hạ, Ngài Đừng Nháo!Điểm số 5/5* Tổng số 4 vote
Thứ hạng
65th. Tổng 10.4K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Tần Phủ Nguyên, Sở Oản