5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Nhất Niệm Thành KỳĐiểm số 5/5* Tổng số 2 vote
Thứ hạng
N/A. Tổng 8.6K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Giang Trần Âm, Bạc Mộ Vũ