5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Tình Yêu Thầm KínĐiểm số 5/5* Tổng số 6 vote
Thứ hạng
66th. Tổng 23.2K lượt xem
Tên khác
Cao Thanh Ngữ
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Hạ Thanh x Đoàn Kinh Ngữ