5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Đệ Tam Tuyệt SắcĐiểm số 5/5* Tổng số 2 vote
Thứ hạng
74th. Tổng 4.1K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Giản Thanh, Lộc Ẩm Khê