4.8
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Đệ Tam Tuyệt SắcĐiểm số 4.8/5* Tổng số 8 vote
Thứ hạng
83rd. Tổng 12.3K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Giản Thanh, Lộc Ẩm Khê