4.3
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Đồ Vô Sỉ, Lại Là Cậu!Điểm số 4.3/5* Tổng số 4 vote
Thứ hạng
58th. Tổng 3.9K lượt xem
Tên khác
Bất yếu kiểm, lại định nhĩ!
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Lâm Tĩnh, Sở Minh