4.4
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Đồ Vô Sỉ, Lại Là Cậu!Điểm số 4.4/5* Tổng số 5 vote
Thứ hạng
N/A. Tổng 11K lượt xem
Tên khác
Bất yếu kiểm, lại định nhĩ!
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Lâm Tĩnh, Sở Minh