5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Đồ Vô Sỉ, Lại Là Cậu!Điểm số 5/5* Tổng số 1 vote
Thứ hạng
48th. Tổng 814 lượt xem
Tên khác
Bất yếu kiểm, lại định nhĩ!
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Lâm Tĩnh, Sở Minh