5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Mỹ nhân khuynh thành – Cổ phong (H+)Điểm số 5/5* Tổng số 5 vote
Thứ hạng
53rd. Tổng 14.8K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Ngọc Khê và Lãnh Tiêm Tiêm