4.8
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Mỹ nhân khuynh thành – Cổ phong (H+)Điểm số 4.8/5* Tổng số 6 vote
Thứ hạng
65th. Tổng 23.1K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Ngọc Khê và Lãnh Tiêm Tiêm