4.4
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Không Buông Được NàngĐiểm số 4.4/5* Tổng số 8 vote
Thứ hạng
43rd. Tổng 36.2K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Bạch Mạt, Vận Linh