5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Không Buông Được NàngĐiểm số 5/5* Tổng số 5 vote
Thứ hạng
40th. Tổng 18K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Bạch Mạt, Vận Linh