5
Xếp hạng truyện
Xếp hạng
Không Buông Được NàngĐiểm số 5/5* Tổng số 3 vote
Thứ hạng
30th. Tổng 9.1K lượt xem
Tác giả
Dịch giả
Thể loại
Nhân vật
Bạch Mạt, Vận Linh